02.04.2012 11:33

Pravidla PPG TOUR - Paramotor Pylon Games

zdroj: http://www.ppgtour.cz/

Úvod

Paramotor pylon games tour je seriál soutěží motorového paraglidingu, jehož smyslem je ukázat možnosti obratnosti létání, přiblížit tento sport širší veřejnosti, rozvíjet dovednosti pilotů, podporovat vzájemné přátelství a vybrat celkového vítěze ve vyhlášených kategoriích. Tato soutěž je určena pro motorové padákové kluzáky splňující příslušné předpisy a definice v mezinárodním soutěžním řádu FAI – Sekce 10.

 

Organizace soutěže

PPG Tour je vyhlašována tak, že začíná a končí během jednoho kalendářního roku. Soutěž tvoří určité množství soutěžních kol, která mohou být organizována i jako jednodenní akce, nebo jako součást jiné soutěže.

 

Pro každé kolo je určen soutěžní ředitel, kteý zodpovídá za správné postavení tratě, vysvětlení na briefingu i za výsledný výpočet výsledků. Ředitel dále rozhoduje o udělení penalizací pro piloty, kteří poruší vyhlášená pravidla. Mimo dále popsaných soutěžních pravidel je možno na briefingu určit další, podle místních zvyklostí.

Ředitel si určí potřebný počet pomocníků, které sám proškolí k prováděné činnosti.

Piloti si mohou na prvním briefingu odhlasovat nadpoloviční většinou tří člennou porotu, která bude rohodovat případnou neshodu soutěžního výsledku konkrétního pilota. Volba této poroty není povinná a pokud nebude zvolena, potom veškerá výsledná rohodnutí provádí ředitel soutěže.

 

Soutěžní kolo

Soutěžní kolo je tvořeno určitým počtem úloh, který byl zadán na prvním briefingu.

Soutěžní kolo se vyhlašuje tak, že je uvedeno v kalendářích akcí na internetu a na webové stránce soutěže www.ppgtour.com minimálně 10 dnů předem. Dále je uveden čas prvního briefingu, kde se také provede registrace pilotů. Jednotlivé létané figury během soutěžního kola mohou být vybrány z katalogu úloh nebo může být vytvořena i úloha nová. Novou úlohu lze pro soutěž použít v případě, že byla přesně popsána a publikována předem společně s vyhlášením akce a zároveň splňuje obecnou definici soutěžní úlohy.

 

Platnost a bodování soutěžního kola

Platné soutěžní kolo je takové, kdy odstartovali do první úlohy nejméně čtyři piloti a provedli se nejméně tři soutěžní lety (buď tři různé úlohy nebo vícekrát opakovaná některá z úloh)

Soutěžní kolo používá vlastní bodování pro každou jednotlivou úlohu (viz bodování soutěžní úlohy). Piloti obdrží za výsledné pořadí v kole body. Do výsledného pořadí se započítají čtyři nejlepší bodové výsledky ze soutěžního kola.

 

Prvních deset pilotů získává za celkový výsledek jednoho soutěžního kola následující body:

25-20-15-10-8-6-5-3-2-1

Při účasti méně pilotů než 10, je bodování kráceno dle následující tabulky:

23-18-13-8-6-5-3-2-1

21-16-11-6-4-3-2-1

19-14-9-4-3-2-1

17-12-8-3-2-1

15-10-5-2-1

10-5-2-1

 

Soutěžní úlohy

Soutěžní úloha je tvořena startovací čárou nebo bránou, dvěma až pěti pylony a cílovou bránou. Délka soutěžní úlohy je 300 - 800 m. Typy úloh jsou popsány v katalogu úloh.

Ředitel soutěže rozmístí pylony a brány dle zvolených rozměrů a katalogu úloh. Ředitel dává pokyn ke startu i k přerušení letu. Ředitel může v případě hrozícího nebezpečí kdykoliv let závodníka přerušit. Způsoby signalizace musí být vysvětleny na prvním briefingu.

 

Bodování soutěžní úlohy

Každá soutěžní úloha je tzv. trestnými body. Pilot proletí trať co nejrychleji a jeho čas určí pořadí za tuto úlohu. Pokud jsou určeny i nějaké časové penalizace, připočítávájí se okamžitě k pilotovu času před výpočtem pořadí v úloze. Pilotovo pořadí znamená i počet získaných trestných bodů. Čím méně trestných bodů, tím lepší pořadí.

Behěm jednoho soutěžního kola mohou být vyhlášeny i postupové finálové úrovně (například 8,6,4,2), kdy se určitý počet pilotů poměří mezi sebou v nové úloze vždy s počátečním nulovým skóre trestných bodů.

 

Penalizace

Neprolétnutí časomíry – 100%

Neprolétnutí úlohy ve správném pořadí pylonů – 100%

Pilot neobletí pylon – 100%

Vrchlík obletí pylon pouze částí a část ho mine nad a zároveň vnitřkem – 2 sekundy

Ředitel může rozhodnou o diskvalifikaci či zákazu dalšího soutěžního letu pro pilota, který hrubým způsobem poruší předpisy a ohrozí kohokoliv v okolí (například létání v bezletových zónách, nad diváky apod.).

 

Ocenění

Piloti jsou v každé vyhlášené kategorii a tři nejlepší oceněni diplomem za každé soutěžní kolo.

Po ukončení soutěže získají tři nejlepší piloti v kategorii diplom a pohár.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět


Paragliding kurz - Kontakt: redakce@motor-paragliding.cz , partner webu:Paragliding Acro - Paragliding-4u.cz