13.09.2010 12:36

Pozvánka na 1. Slet Nebeských Andělů !

Vážení piloti a přátelé sportovního létání,


zveme Vás na 1. slet Nebeských andělů, který se koná 18. září 2010 od 10 do 18 hodin na letišti Praha Letňany.
Projekt Nebeský anděl je společnou aktivitou Letecké amatérské asociace, Aeroklubu ČR a společnosti Global Assistance, který má za cíl pozvednout prestiž sportovního letectví u nelétající veřejnosti zapojením sportovních letců do systému dobrovolných dopravních zpravodajů.

Během sletu se dozvíte více o projektu přímo od jeho autorů, bude možné se do Klubu Nebeských andělů zaregistrovat a tím získat od partnerů projektu mnoho zajímavých bonusů. Majitel letiště Letňany, společnost SIT PRAGUE a.s. v rámci své podpory Klubu nebeských Andělů rozhodl, že přílety jeho členů v sobotu 18. září 2010 budou bez přistávacích poplatků.
Více informací včetně návodu, jak do Letňan přiletět naleznete ve článku na webu LAA ČR nebo na webu Nebeských andělů www.na1220.cz.

Koordinátorem projektu Nebeských andělů je Miroslav OROS

informace z webu projektu:

Cíle projektu Nebeští andělé

  • Zapojit co nejvíc amatérských sportovních letců do sítě dobrovolných dopravních zpravodajů s využitím systému společnosti Global Assistance.
  • Zvýšit prestiž amatérských sportovních letců a narovnat pohled veřejnosti – dokázat, že sportovní letci neriskují své životy a životy lidí pohybujících se po zemi, ale dokážou být užiteční.
  • Veškerou činnost Nebeských andělů koordinovat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost letového ani pozemního provozu.

Zkuste si odpovědět na následující otázku: Co mají sportovní piloti společného? Obecných odpovědí bude určitě hned několik: Lásku k létání. Radost ze setkávání s podobně smýšlejícími lidmi. Potěšení z pohledu na svět z ptačí perspektivy. Jistě vás napadne spousta dalších odpovědí.

Společným problémem, který sportovní piloty také trápí, je často negativní pohled na jejich vášeň – létání. Kolikrát už o sobě v médiích slyšeli, že jsou nezodpovědní hazardéři riskující nejen svůj vlastní život, ale ohrožující svým počínáním nevinné a bezbranné lidi na zemi. Pozitivních zpráv, které by tento pohled na letce vyvažovaly, je publikováno minimum. Novináře příliš nezajímají. Není letce, kterého by tento fakt nemrzel...

Nebeský anděl – nový projekt

Drtivá většina pilotů má řidičský průkaz. Většina pilotů určitě zná z rozhlasových vln a televizních obrazovek dopravní zpravodajství. Do monitorování dopravní situace v něm se zapojují dobrovolní dopravní zpravodajové – řidiči, kteří hlásí momentální mimořádné situace v provozu pomocí svých mobilních telefonů.

Nyní zbystřete. Novinkou, která se rozjíždí právě nyní, je zapojení sportovních pilotů do sítě dobrovolných dopravních zpravodajů. Projekt Nebeský anděl je společným dílem tří organizací – Aeroklubu ČR, Letecké amatérské asociace ČR a společnosti Global Assistance. Hlavním cílem projektu je především ukázat nejširší veřejnosti, že sportovní piloti dokážou být společnosti užiteční. Při svém létání často vidí věci, které zůstávají „pozemšťanům“ skryté. Často ze vzduchu dokážou okamžitě odpovědět na otázky typu: „Proč se právě zde tvoří kolona?“ „Jak je dlouhá?“ A předání těchto informací pomůže hned dvakrát – řidičům na silnicích, kteří mohou zareagovat na momentální dopravní situaci; a také letcům samotným – pozitivní publicitou se zvýší jejich prestiž.

Chcete se stát členem Klubu Nebeských andělů a přispět svou aktivitou ke zvyšování prestiže sportovního letectví?

Jak na to se dozvíte v tomto článku.

 

—————

Zpět


Paragliding kurz - Kontakt: redakce@motor-paragliding.cz , partner webu:Paragliding Acro - Paragliding-4u.cz