17.02.2010 19:16

Jak komunikovat s řídícím létání?

ATZ_CTR_komunikace.doc (152,5 kB)

   

ZÁSADY PRO LETY V ATZ

 

 • Letadlo pohybující se na letišti a v jeho těsné blízkosti musí bez ohledu na to, zda je nebo není v řízeném okrsku nebo ATZ:

ú         pozorovat ostatní letištní provoz za účelem vyhnutí se srážce;

ú         zařadit se do letištního okruhu nebo se mu vyhnout;

ú         řídit se publikovanými postupy a v řízeném okrsku instrukcemi ATC

 • Směr vzletu a přistání na letišti AFIS:

ú         V provozní době

           podle informace získané od stanoviště AFIS

           nevyhovuje-li pilotovi určená dráha v používání, pilot musí žádat AFIS o souhlas se změnou dráhy; pilot letadla v nouzi musí oznámit úmysl použít jinou dráhu, než je dráha v používání, umožňují-li to okolnosti

ú         Mimo provozní dobu letiště

           proti směru větru pokud bezpečnost nebo konfigurace dráhy neurčují, že je preferován jiný směr; a/nebo

           podle domluvy s provozovatelem letiště; a/nebo

           podle informací publikovaných v AIP část III

            Pilot letadla nevybaveného radiostanicí, který má v úmyslu přiletět na neřízené letiště nebo z něho odletět, je povinen předem zkoordinovat přílet nebo odlet se stanovištěm AFIS nebo provozovatelem letiště.

 

ú         Dispečer AFIS:

           je přímo odpovědný za poskytování letištní letové informační a pohotovostní služby známému provozu letadel na letišti a v ATZ

           není oprávněn vydávat letovému provozu jakékoliv povolení. V případě, kdy je nutné odvrátit hrozící nebezpečí, může v odůvodněných případech vydat pilotům příkaz nebo zákaz

ú         Doporučený postup pro přílet letadla nevybaveného radiostanicí na letiště se službou AFIS:

           Telefonicky zkoordinovat přílet se službou AFIS nebo provozovatelem letiště

           Přílet ve výšce nad publikovanou okruhovou výškou nad letiště

           Zkontrolovat navijákový provoz, paravýsadky a provoz ostatních letadel

           Zjistit vytýčení signálů na návěstní ploše, (používaný směr vzletu a přistání, omezení aj.)

           Zjistit směr větru podle větrného rukávu

           Zařadit se do okruhu

            Na letištích označených symbolem padáčku nebo NV (navigační výstraha) je nutno počítat s možností výsadků až z FL95 bez předchozího upozornění i přes oblačnost.

 

 

 

 

         

 

 

ZÁSADY PRO LETY V CTR A TMA

 

 • Průlet CTR (TMA) bez letového plánu (FPL)

ú         Do CTR není možné vstoupit bez obdržení letového povolení!

ú         Další postup dle povolení ATC maximálně však po mez povolení!

ú         Po obdržení podmínek od ATC zopakovat vždy letové povolení a mez letového povolení.

ú         Během letu uvnitř CTR bez povolení ATC nepřecházet na jinou frekvenci!

ú         Dodržovat výšku a trať letu.

ú         V případě, že podmínky uvnitř CTR jsou pod stanovená minima, ale vyhovují VMC třídy „G“, je povinnost před vstupem žádat o zvláštní let VFR (ZVFR).

ú         Po dosažení výstupního bodu, oznámit ATC opuštění CTR a polohu.

ú         Vstupní a výstupní body volit z mapy ICAO 1:500000.

ú         V případě poruchy rádia v CTR, opustit CTR a neprodleně oznámit opuštění telefonem.

 

3min  před vstupem do CTR (TMA):

 

Navázat spojení:          Pardubice Věž, dobrý den, OK-IUS 10

Typ SLZ:         ultralehký Azték

Pravidla letu:    VFR bez letového plánu

Trať:    z Jičína do Hlinska

Kód SSR (pokud je):   squak 7000

Poloha, výška:  poloha Chlumec, 1.000 stop AGL

Vstupní bod:    vstup očekávám za 3‘

Žádost o let. povolení:  žádám o průlet vaším CTR po trati Strašov, Chrudim

 

 

 • Letová informační služba zahrnuje:

           informace o letovém provozu a nebezpečí srážky pouze o známém provozu letadel v prostoru odpovědnosti, který by mohl vytvářet nebezpečí srážky

           Informace o stavu letišť (pouze ve FIR Praha)

           Informace o hlášených meteorologických podmínkách na trati a letištích

           Informace o využívání vyhrazených, rezervovaných a omezených prostorů

VFR lety v prostoru třídy G nebo E, které chtějí informace o provozu získat, musí oznámit následující informace v uvedeném pořadí (v závorce příklad):

Navázat spojení:        Praha Information, dobrý den, OK-IUS 10

Typ SLZ:         ultralehký Azték

Polohu:           poloha Trosky

Výšku letu:      1.500 stop altitude

Trať:   ze Semil do Nymburka

Kód SSR (pokud je):   -

Žádost o informace:   žádám informace  o aktivaci TRA 61 a 62

 

 

 •  
 •  
 •  
 • Letištní letová informační služba (AFIS)

Je poskytována v ATZ (letištní provozní zóně) v provozní době neřízených letišť a zahrnuje poskytování následujících informací:

           dráha v používání a směr letištního okruhu

           směr a rychlost přízemního větru

           letištní QNH

           význačné počasí na letišti

           podmínky povrchu dráhy a význačné informace o letišti (je-li to vhodné)

           na vyžádání všeobecné informace o letišti

           příslušné informace hlášené piloty jiných letadel

           informace o známém letovém provozu a nebezpečí srážky v prostoru odpovědnosti AFIS

 • Pohotovostní služba

Poskytuje se všem letům, na které je podaný FPL a všem letům, o kterých je známo, že poskytnutí takovéto služby požadují

 

Frekvence pro spojení se stanovištěm ŘLP

 

FIC - PRAHA INFORMATION

126,1

RUZYNĚ GROUND

121,9

MACC - PRAHA TERÉN

124,450

VODOCHODY RADAR

127,475

BRNO APP/RADAR

120,550

VODOCHODY TWR

133,075

TUŘANY TWR

119,6

ČÁSLAV APP

123,675

KARLOVY VARY RADAR

119,950

ČÁSLAV VĚŽ

133,0

KARLOVY VARY TWR/INFO

121,225

KBELY APP

124,675

KUNOVICE TWR/RADAR/INFO

120,1

KBELY VĚŽ

120,875

OSTRAVA APP/RADAR

125,1

LÍNĚ VĚŽ

121,275

MOŠNOV TWR

120,8

NÁMĚŠŤ APP

120,225

PRAHA RADAR DEP

120,525

NÁMĚŠŤ VĚŽ

126,250

PRAHA RADAR ARR

127,575

PARDUBICE APP

127,650

RUZYNĚ RADAR (VFR)

118,3

PARDUBICE TWR

121,250

RUZYNĚ RADAR

119,0

PŘEROV APP

127,775

RUZYNĚ TWR

118,1

PŘEROV TWR

119,750

RUZYNĚ DELIVERY

120,050

Tísňová frekvence

121,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIKORESPONDENCE

 

 • Před vstupem do zóny ATZ (poloměr 3NM/5,5 km)

Q     Kolín info, dobrý den, OK-IUS 10

Q     OK-IUS 10, Kolín info, dávejte

Q     Azték z Nymburka, poloha Velim (udejte polohu před vstupem do ATZ), žádám informace pro přiblížení a přistání

Q     OK-IUS 10, Kolín info, dráha v používání 21 levá, okruhy levé, vítr 310° 10 uzlů, QNH 1016

Q     Dráha 21 levá, QNH 1016, zařadím se do 1. zatáčky levého okruhu dráhy 21, OK-IUS 10

Q     Na okruhu:

Q     Kolín info, OK-IUS 10, vstupuji do 1. zatáčky levého okruhu dráhy 21

Q     Kolín info

Q     Kolín info, OK-IUS 10, po větru levého okruhu dráhy 21

Q     OK-IUS 10, pořadí dva, následujte Cessnu 172 ve 4. zatáčce

Q     Rozumím, pořadí dva, Cessna v dohledu, OK-IUS 10

Q     Kolín info, OK-IUS 10, levý Base Leg dráhy 21

Q     OK-IUS 10, pokračujte, pořadí jedna

Q     Kolín info, OK-IUS 10, finále dráhy 21 levá

Q     OK-IUS 10, dráha 21 levá volná

Q     Rozumím, přistávám, OK-IUS 10

Q     Kolín info, OK-IUS 10, křižuji dráhu 21 pravá

            Na požadavek AFIS je možno vynechat hlášení polohy po větru a Base leg. Finále hlásit vždy!!!  Na zemi je povinnost hlásit křižování dráhy nebo pojíždění po dráze a uvolnění dráhy, je-li další známý provoz v poloze na finále.

 

 • Odlet z letiště se zónou  ATZ:

Q     Kolín info, dobrý den, OK-IUS 10

Q     OK-IUS 10, Kolín info, dávejte

Q     Kolín info, OK-IUS 10 před hangárem po spuštění, odlet do Nymburka

(oznámení činnosti lze spojit s oznámením o pojíždění; jako činnost oznamujeme např. okruhy, let do prostoru na 30‘, apod.)

Q     OK-IUS 10, Kolín info, dráha v používání 21 pravá, okruhy levé, vítr klid, QNH 1016

Q     Pojíždím na vyčkávací místo dráhy 21 pravá, QNH 1016, OK-IUS 10

Q     Kolín info, OK-IUS 10 na vyčkávacím místě dráhy 21 pravá, připraven ke vzletu

Q     OK-IUS 10, čekejte, na finále Zlín

Q     Vyčkávám na místě, OK-IUS 10

Q     OK-IUS 10, Kolín info, dráha 21 pravá volná

Q     Vstupuji na dráhu 21 pravá a provádím vzlet, OK-IUS 10

Q     Kolín info, OK-IUS 10 opouštím okruh z první zatáčky

Q     Kolín info

Q     Kolín info, OK-IUS 10 opouštím ATZ na úrovni Nové Vsi

Q     OK-IUS 10, Kolín info, regionální QNH 1018, pěkný den

 

—————

Zpět


Paragliding kurz - Kontakt: redakce@motor-paragliding.cz , partner webu:Paragliding Acro - Paragliding-4u.cz